Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo khẩn về dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (15.07.2022)

Dự kiến vào ngày 18/7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu họp thông qua kế hoạch chi tiết triển khai dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, gồm dự thảo quyết định, kế hoạch, bảng phụ lục chi tiết do Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải trình.

Ngày 15/7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã có văn bản khẩn gửi Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đó, Bà Rịa-Vũng Tàu giao Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án bao gồm dự thảo quyết định, kế hoạch, bảng phụ lục chi tiết. Trong đó nêu rõ đầy đủ các bước thủ tục xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, thời gian dự kiến bắt đầu kết thúc, căn cứ pháp lý...
Dự kiến vào ngày 18/7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu họp thông qua kế hoạch chi tiết triển khai dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Dự thảo kế hoạch gửi cho các sở ngành để góp ý, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua. Dự kiến thời gian UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu họp thông qua vào ngày 18/7.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án, trình UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua tại cuộc họp ngày 18/7.

Sở Giao thông Vận tải đồng thời theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch chi tiết nêu trên để trình tỉnh theo quy định. Do đây là dự án có tính chất rất quan trọng, yêu cầu công việc triển khai mang tính cấp bách, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc nội dung chỉ đạo.

Trước đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đã thống nhất giao Ban Quản lý Dự án giao thông Khu vực Cái Mép-Thị Vải làm chủ đầu tư và quản lý dự án thành phần 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, Ban Quản lý Dự án giao thông Khu vực Cái Mép-Thị Vải là đơn vị đủ điều kiện về chuyên môn và năng lực để sẵn sàng triển khai đầu tư dự án. Đáng chú ý, Ban Quản lý Dự án giao thông Khu vực Cái Mép-Thị Vải đang là chủ đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, như cầu Phước An, đường Liên cảng Cái Mép-Thị Vải, đường Long Sơn-Cái Mép, sân bay Gò Găng...

Tỉnh cũng giao Sở Giao thông Vận tải cùng phối hợp xem xét lại hồ sơ, xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể triển khai dự án. Do đó, Sở Giao thông Vận tải phải thường xuyên cập nhật, rà soát và tham mưu cho tỉnh về dự án. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm rà soát và làm tờ trình, trong đó đề xuất kiện toàn nhân sự để hỗ trợ cho Ban Quản lý Dự án giao thông Khu vực Cái Mép-Thị Vải.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải làm việc với Ban Quản lý dự án 85 của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai và chủ đầu tư dự án thống nhất phương án bàn giao, tiếp nhận hồ sơ dự án từ Ban Quản lý dự án 85 để tiếp tục triển khai thực hiện.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7km. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 17.837 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị phân chia dự án thành 3 dự án thành phần.
Bà Rịa-Vũng Tàu xác định, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu là dự án có tính chất rất quan trọng, yêu cầu công việc triển khai mang tính cấp bách.
Trong đó, dự án thành phần 1 (từ Km0-Km16) có chiều dài khoảng 16km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự án thành phần 2 (từ Km16-Km34+200) có chiều dài khoảng 18,2km kết nối với đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, tuyến kết nối sân bay Long Thành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Riêng dự án thành phần 3 (Km34+200-Km53+700) với chiều dài khoảng 19,5 km trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.190 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.333 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải bố trí tối thiểu 666,5 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Dự kiến, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ tiến hành chuẩn bị đầu tư trong năm 2022, giải phóng mặt bằng trong năm 2023, khởi công đầu 2023 và cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

(Nguồn: https://tienphong.vn/ba-ria-vung-tau-chi-dao-khan-ve-du-an-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-post1453795.tpo)

BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét